We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om de toegang tot onze website te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze partners op het gebied van sociale media en analyse. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld als onderdeel van uw gebruik van de services. U accepteert onze cookies wanneer u klikt op “Accepteren” en deze website blijft gebruiken.

Accepteren Weigeren Privacy verklaring
Ziek, absent en verlof

Ziek, afwezig, verlof

Ziek melden zoon/dochter

Is een leerling ziek, dan moeten ouders/verzorgers dit op de eerste ziektedag tussen 07.45 en 10.00 uur telefonisch melden op telefoonnummer 0180 411 777.

Beter melden

Ouders/verzorgers melden hun zoon/dochter telefonisch beter op telefoonnummer 0180 411 777. Of de leerling meldt zichzelf beter bij de conciërgeloge.

Ziekmelden tijdens de schooldag

Leerlingen moeten zich afmelden bij de conciërgeloge en krijgen een ziekmeldingsbriefje mee. Hierna moet de leerling zich afmelden bij de teamleider, bij diens afwezigheid bij de mentor. Gaat het om een brugklasleerling, dan belt de conciërge eerst met thuis om door te geven dat de leerling ziek naar huis komt. Voor leerlingen vanaf klas 2 worden ouders geacht naar school te bellen als de leerling thuis is gekomen.
Is de leerling weer beter, dan geeft hij/zij de eerste lesdag na ziekte het ingevulde en door ouders ondertekende ziekmeldingsbriefje af bij de conciërgeloge.

Extra verlof

Vrijstelling moet vooraf schriftelijk aangevraagd worden bij de teamleider. Bij de conciërgeloge is hiervoor een formulier verkrijgbaar. De directeur van de opleiding geeft formeel de uiteindelijke toestemming. De vrijstelling in verband met vakantie moet een maand van tevoren aangevraagd worden. Als de ouders/verzorgers geen vrijstelling van schoolbezoek hebben aangevraagd of deze niet is gegeven, wordt het wegblijven beschouwd als ongeoorloofd schoolverzuim. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de leerplichtambtenaar bevoegd een proces-verbaal op te maken.

Meer informatie over verzuimbeleid is te vinden in het protocol. Daarin staat informatie over geoorloofd verzuim, ongeoorloofd verzuim en te laat komen.

Deze verzuimprotocollen zijn in lijn met de wettelijke regels over leerplicht, verlof en verzuim. Deze zijn beschikbaar op www.leerplichtwijzer.nl.


Nieuws
Volg ons op
Meer nieuws