Anglia mavo

Ruim een derde van de wereld spreekt Engels. Het is de meest gesproken taal bij internationale contacten en daarmee de belangrijkste wereldtaal.

Wat is Anglia mavo?

Een goed niveau van de wereldtaal Engels is van onschatbare waarde voor je toekomst. De Anglia mavo is een reguliere mavo-opleiding met extra aandacht voor Engels en internationalisering. In de extra uren Engels word je voorbereid op het internationale Anglia-examen in het derde leerjaar. Het Anglia certificaat biedt voordelen bij vervolgstudies en een latere baan met internationale contacten.

Waarom extra Engels?

Het beheersen van Engels is nu al zeer belangrijk bij een groot aantal opleidingen in het mbo en in veel beroepen. Daar spelen we op in met het Anglia-programma voor mavo-leerlingen. Extra Engels is ook handig om te volgen nu de exameneisen strenger zijn geworden.

Wat is Anglia nu precies?

De Anglia mavo geeft je de mogelijkheid, om naast je mavo-diploma een internationaal erkend Engels certificaat te behalen. Het Anglia Network is een organisatie die wereldwijd Engelse examens aanbiedt op verschillende niveaus.