Atheneum Cambridge English

Veel van onze leerlingen komen later op plaatsen terecht waar Engels voertaal is. Al tijdens stages en studies in het buitenland ervaren ze, dat een gemiddelde beheersing van het Engels niet altijd genoeg is. Wie in een wereld van internationalisering ook na zijn middelbareschooltijd uitstekend mee wil kunnen, heeft meer nodig. Niet alleen in het buitenland, maar ook op Nederlandse universiteiten neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Colleges worden steeds vaker in het Engels gegeven en scripties en proefschriften worden in toenemende mate in het Engels geschreven. Voor presentaties geldt hetzelfde.
De universiteit van Cambridge heeft een serie examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld, die internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma's worden Cambridge Certificates genoemd.

Atheneum Cambridge English
Het spreekt voor zich, dat vaardigheid in Engels op hoog niveau daarbij een groot voordeel is. Het Farel Lyceum biedt de atheneumleerlingen de kans om het Engels op zo'n hoog niveau te beheersen. Dit doen wij door het programma Cambridge University aan te bieden.
Alle atheneumleerlingen worden opgeleid voor het First Certificate English (FCE) examen in leerjaar 3. In leerjaar 5 kunnen de sterke atheneumleerlingen opgaan voor Cambridge Advanced English (CAE). De Cambridge-certificaten vormen een waardevolle aanvulling op het atheneumdiploma.
De voertaal tijdens de Cambridge English lessen is uiteraard Engels.