Atheneum met tweetalig onderwijs (TTO)

Op het atheneum met TTO word je voorbereid op een internationale toekomst. Na deze opleiding beheers je de Engelse taal uitstekend. Die taalvaardigheid geeft grenzeloze mogelijkheden! Denk aan studeren of werken in het buitenland.

Met atheneum TTO behaal je een vwo-diploma. Daarnaast kun je drie internationaal erkende certificaten Engels behalen:

  • In klas 3 doe je het eerste examen Cambridge First Certificate English (FCE).
  • In klas 5 is het mogelijk op te gaan voor Cambridge Advanced Exam (CAE).
  • In klas 6 doe je naast het atheneumexamen Engels het IB English Exam (IB staat voor International Baccalaureate).


Wat houdt TTO in?
Tweetalig onderwijs heeft twee belangrijke aandachtspunten: Engels en internationalisering. Je krijgt de kans Engels te leren beheersen op een hoog niveau. Naast Cambridge English krijg je andere vakken ook in het Engels. Je leert daardoor al snel in het Engels spreken en schrijven. Daarnaast ga je het Engels ook in de praktijk brengen bij bijvoorbeeld toneelworkshops, debatwedstrijden, reizen naar Engeland en een
uitwisselingsbezoek naar Finland. Het tweede belangrijke onderdeel van ons tweetalige onderwijs is internationalisering. Je leert veel over de wereld buiten Nederland en over hoe de wereld Nederland binnenkomt. Bij internationalisering hoort interculturele en mondiale bewustwording. Via het Engels – de brug naar een groot deel van de wereld – kom je in
aanraking met andere culturen en alles wat daarbij hoort.

Is het moeilijk?
In de brugklas word je in het diepe gegooid: veel lessen in het Engels, dat is best even wennen. Je krijgt nieuwe vakken en nieuwe leerstof ook nog eens in een ‘vreemde’ taal. Maar wat blijkt? In ‘no time’ gaat Engels
luisteren en spreken als vanzelf.

Is het leuk?
Reken maar! Engels spreken in de klas is heel bijzonder en er gebeuren leuke dingen binnen en buiten de lessen op het gebied van internationalisering. In de brugklas ga je al een paar dagen op reis naar Engeland. We bezoeken een Engelstalige toneelvoorstelling en
voeren ook zelf een voorstelling op.

Wat gebeurt er in de bovenbouw?
Vanaf het vierde leerjaar is er geen aparte TTO-klas meer, maar volg je nog altijd gedeeltelijk een eigen programma. Met extra uren Engels word je voorbereid op het IB English exam, dat je in het zesde leerjaar
doet. Daarnaast doe je ook het ‘gewone’ examen Engels. De examenvakken krijg je vanaf de vierde klas in het Nederlands.

Wat zijn de kosten?
De tweetalige atheneumopleiding brengt een aantal niet gesubsidieerde kosten met zich mee, waarover ouders/verzorgers en leerlingen vooraf zijn ingelicht. Per leerling wordt een bijdrage gevraagd van € 450,- om deze kosten te financieren. Deze bijdrage wordt gebruikt voor extra lesmaterialen, internationale activiteiten (zoals excursies naar Engeland), extra taalcertificaten en het lidmaatschap van het Nuffic. Ouders/verzorgers van leerlingen woonachtig in Ridderkerk, met een minimuminkomen kunnen gebruik maken van de Ridderkerkpas, zodat ze een tegemoetkoming kunnen ontvangen in de schoolkosten. We willen in geen geval dat de ouderbijdrage een belemmering voor aanmelding vormt. Mocht dit zo zijn, zullen we alles in het werk stellen om samen een haalbare regeling te treffen. Neem in dat geval contact op met ons via telefoonnummer 0180-411777 of e-mail mw.buitelaar@farelcollege.nl.