Atheneum met tweetalig onderwijs (TTO)

Op het atheneum met TTO word je voorbereid op een internationale toekomst. Na deze opleiding beheers je de Engelse taal uitstekend. Die taalvaardigheid geeft grenzeloze mogelijkheden! Denk aan studeren of werken in het buitenland.

Wat is atheneum met TTO?

In de onderbouw krijg je ongeveer de helft van de vakken in het Engels. De docenten hebben daarvoor een aanvullende opleiding gehad; een aantal heeft Engels als moedertaal. Met atheneum met TTO behaal je een vwo-diploma én twee internationaal erkende certificaten Engels. In de derde klas doe je het eerste examen in de Engelse taal voor het Cambridge First Certificate English. In het zesde leerjaar doe je naast het atheneumexamen het IB English examen (IB staat voor International Baccalaureate).

Wat is er bijzonder?

Je krijgt extra Engels. Daarnaast krijg je de vakken aardrijkskunde, biologie, tekenen, geschiedenis, natuur- en scheikunde, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding en wiskunde in het Engels. Je leert daardoor al snel in het Engels spreken en schrijven.

Is het leuk?

Reken maar! Engels spreken in de klas is heel bijzonder en er gebeuren leuke dingen binnen en buiten de lessen op het gebied van internationalisering. In de brugklas ga je al een paar dagen op reis naar Engeland. We bezoeken een Engelstalige toneelvoorstelling en voeren ook zelf een voorstelling op.

Is het moeilijk?

In de brugklas word je in het diepe gegooid: je krijgt veel lessen in het Engels. Dat is best even wennen. Je krijgt nieuwe vakken en nieuwe leerstof ook nog eens in een ‘vreemde’ taal. Maar wat blijkt? In ‘no time’ gaat Engels luisteren en spreken als vanzelf. Je moet het vooral leuk vinden.

Wat gebeurt er in de bovenbouw?

Vanaf de vierde is er geen aparte TTO-klas meer, maar volg je nog altijd gedeeltelijk een eigen programma. Met extra uren Engels word je voorbereid op het IB English examen, dat je in het zesde leerjaar doet. Daarnaast doe je ook het ‘gewone’ examen Engels. De andere examenvakken krijg je vanaf de vierde klas in het Nederlands.

iPad

Op het atheneum wordt veel gebruikgemaakt van ICT-toepassingen. Je krijgt naast lessen uit boeken, ook lessen met de iPad.


TTO middag voor groep 8 leerlingen 6 februari 2019
Zelf ervaren hoe het is om de opleiding atheneum met TTO op het Farel Lyceum te volgen? Op woensdag 6 februari 2019 ben je van harte welkom op onze TTO middag. Je kunt je aanmelden via workshop@farelcollege.nl


Wat zijn de kosten?

Aan TTO zijn extra kosten verbonden, vanwege de Engelstalige boeken, het opleiden van docenten en de extra activiteiten. Ouders vragen we om een bijdrage van circa € 450 per jaar.