Plusuren

In de onderbouw heb je de mogelijkheid een eventuele achterstand bij taal en rekenen in te lopen. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met begrijpend lezen, is het mogelijk in de plusuren extra ondersteuning te krijgen. Je moet je wel realiseren, dat deze plusuren in de plaats komen van de uren voor sport en cultuur.