Aanmelding & toelating voor de brugklas in 2017

Zit je in groep 8 en wil je je aanmelden voor onze school?
Groep 8 is een spannend jaar, omdat de overstap naar het voortgezet onderwijs nu heel dichtbij komt. Je krijgt dit jaar je definitief advies. Zodra je het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is, kun je je bij ons inschrijven.

Het is een mijlpaal, je inschrijven voor het voortgezet onderwijs. Daarom willen we aan dit moment graag wat aandacht besteden. Je bent samen met je ouders/verzorgers van harte welkom op een van onze inschrijvavonden. We nemen dan samen het aanmeldingsformulier en de benodigde formulieren met je door en jij en je ouders kunnen al je vragen aan ons stellen.

De inschrijfavonden vinden plaats op:

  • Donderdag 8 maart 2018, 19.00-21.00 uur
  • Dinsdag 13 maart 2018, 19.00-21.00 uur


Ben je niet in de gelegenheid om naar de inschrijfavonden te komen, dan kun je het aanmeldingsformulier hier downloaden of telefonisch bij ons aanvragen via 0180-411777.
Het aanmeldingsformulier kun je bij ons afgeven of naar ons opsturen, voorzien van:

  • een kopie van het schriftelijk advies van je basisschool met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool;
  • een kopie identiteitskaart/paspoort.


Liever een afspraak?
Hebben jij en je ouders/verzorgers nog vragen over onze school of willen jullie graag samen met ons het aanmeldingsformulier invullen, dan kunnen je ouders/verzorgers natuurlijk te allen tijde een afspraak met ons maken. Wij zijn bereikbaar op 0180-411777 of aanmelding@farelcollege.nl.

We zien je volgend schooljaar graag terug!

Het Farelcollege onderscheidt de volgende onderwijsniveaus:

Farel Lyceum
• tweetalig atheneum
• atheneum
• havo

Farel Mavo
• mavo

Farel Vmbo
• vmbo kader
• vmbo basis (eventueel met lwoo)

Meer informatie
Heeft u vragen? Deze kunt u stellen via aanmelding@farelcollege.nl. Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op 0180 411 777.

Plaatsingbesluit
De plaatsing van leerlingen in één van de onderwijsniveaus, vindt plaats op grond van de onderwijskundige informatie van de basisschool. Bij de plaatsing gaan wij uit van het basisschooladvies. Het advies van de basisschool is bindend bij plaatsing.
Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de toelatingscommissie van het Farelcollege binnen een termijn van zes weken een besluit over het plaatsen van de nieuwe leerling. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de aangemelde leerling. Indien de leerling wordt afgewezen, gaat de schriftelijke afwijzing altijd vergezeld van een motivatie.

Dubbele schooladviezen
Bij een dubbel advies wordt in overleg met de basisschool en ouders gekeken wat het beste is voor de betreffende leerling.

Opstromen
Ook tussentijds zijn er nog opstroommogelijkheden. Op het Farel hebben we geen dakpanklassen. Als in het eerste leerjaar blijkt dat een leerling een hoger niveau aankan, kan er al na een halfjaar worden overgestapt mits er plek is in de betreffende opleiding.
Die mogelijkheid is er ook aan het einde van het schooljaar en ook in het tweede leerjaar kan er nog worden geswitcht.

Eindtoets
Als een leerling de eindtoets beter maakt dan de basisschool gezien het schooladvies verwachtte, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat het schooladvies niet wordt aangepast. Soms is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de school het schooladvies niet aanpassen. Indien de basisschool het schooladvies na heroverweging aanpast, zal de toelatingscommissie van het Farelcollege de leerling op het aangepaste niveau plaatsen, mits er voldoende plaats is op het desbetreffende niveau.

Aanmelden voor het tweede leerjaar en hoger
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, dan kunt u een aanmeldingsformulier opvragen bij de teamleider of leerlingenadministratie. Er vindt altijd een intakegesprek plaats op school met de betreffende teamleider, die de leerling voorziet van alle belangrijke informatie. Bij de toeleverende school worden het onderwijskundig rapport en cijferlijsten opgevraagd. Plaatsing is afhankelijk van de mogelijkheden binnen het Farelcollege en de informatie van de school van herkomst. De leerling ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk bericht over de plaatsing en het vakkenpakket.