Aanbod van extra begeleiding bij huiswerk

In het voortgezet onderwijs speelt huiswerk een belangrijke rol in het dagelijkse leven van zowel leerlingen als docenten. Huiswerk maken hoort bij het voortgezet onderwijs. In de praktijk blijkt, dat steeds meer leerlingen moeite hebben, thuis geconcentreerd aan het werk te gaan.

De Farel Mavo biedt twee mogelijkheden om op vrijwillige basis huiswerk te maken en te leren op school:

1. De huiswerkklas in de mediatheek voor klas 1 t/m 3. De huiswerkklas wordt aangeduid met de term SOS-klas (studeren op school). Hieraan zijn geen kosten verbonden.
2. De huiswerkbegeleiding van Lyceo. Deze wordt betaald door de ouders.

Ad.1 Toelichting bij de SOS-klas

Regelmatig je huiswerk doen, is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle schoolcarrière. De huiswerklas is bedoeld voor leerlingen, die thuis niet de discipline kunnen opbrengen, niet de juiste leeromgeving hebben of om andere redenen hun schoolwerk onvoldoende doen en daar een steuntje in de rug bij nodig hebben.

Openingstijden van de SOS-klas in de mediatheek: maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur. Sommige leerlingen zitten er maar een lesuur, maar het is ook mogelijk er meer lesuren je huiswerk te maken.
Leerlingen voelen zich prettig in de mediatheek. Het is een ruimte waar ze rustig hun huiswerk kunnen maken/leren. De leerlingen hebben tussendoor een pauze van 10 à 15 minuten, waarbij ze iets te eten en te drinken krijgen. Er wordt van de leerlingen verwacht, dat ze steeds met voldoende werk naar de SOS-klas komen en de juiste spullen bij zich hebben.
Als de leerling is aangemeld voor de SOS-klas, geldt dit voor een vaste periode. Een keer aangemeld, is de SOS-klas verplicht en absentie wordt bijgehouden.
Info en aanmelden: bij de teamleider/mentor
Coördinatie: mevrouw S. Loi (mediatheek)

Ad.2 Toelichting bij de betaalde huiswerkbegeleiding van Lyceo

De huiswerkbegeleiding van Lyceo is beschikbaar voor alle leerlingen van het Farelcollege en wordt door ouders/verzorgers betaald. Een belangrijke taak van Lyceo is het helpen plannen en structureren van het schoolwerk. De leerlingen leren ook studievaardigheden aan. Naast deze begeleiding is het ook mogelijk vakinhoudelijke begeleiding in te kopen.
Twee tot vijf dagen per week kunnen leerlingen van 14.40 uur tot 18.00 uur onder begeleiding hun huiswerk komen maken.
Info: linsey.vermeule@lyceo.nl en www.lyceo.nl
Coördinatie: mevrouw L. Vermeule
Aanmelden: klik hier

Studeren op school

Huiswerkbegeleiding

Dagen

3 dagen per week (maandag, dinsdag en donderdag)

2-5 dagen per week

Tijd

14.30 tot 17.00 uur

14.40 tot 18.00 uur

Begeleiders

Maximaal 20 leerlingen per begeleider

Maximaal 7 leerlingen per begeleider

Huiswerk

Zelfstandig huiswerk maken onder toezicht.

Mogelijkheid tot vragen stellen, ruimte voor extra uitleg, overhoren van leerwerk en controleren van maakwerk.

Intake

Via de mentor/teamleider

Persoonlijk intakegesprek van Lyceo met ouder/verzorger en leerling.

Tarief

Geen kosten

€ 260,- per maand (3 dagen)