Wetenschap

Wat is Wetenschap?
WON staat voor ‘Wetenschapsoriëntatie Nederland’ en is vernoemd naar de WON Akademie. Dit is een landelijk netwerk van middelbare scholen en universiteiten, dat zich inzet voor pre-wetenschappelijk onderwijs. Het Farelcollege is sinds juli 2012 een officiële WON-school.
Het doel is leerlingen van het atheneum zo goed mogelijk voor te bereiden op een wetenschappelijke studie en een toekomstige carrière. Op het Farel Lyceum hebben we ervoor gekozen, zo vroeg mogelijk met dit voornemen te beginnen: namelijk gelijk in het eerste jaar van het atheneum. Alle lessen, opdrachten, toetsen en boeken zijn op atheneumniveau en je zit in een aparte atheneumbrugklas. Daarnaast krijg je het vak Wetenschap.

Wetenschap in de praktijk
Bij het vak Wetenschap ligt de nadruk op het kennismaken met de wetenschap en de wetenschappelijke wereld. Je zult snel merken, dat deze wereld erg groot is: van bijvoorbeeld de exacte vakken tot de taalwetenschappen en van de menswetenschappen sociologie en psychologie tot de zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Op deze manier leer je bovendien je eigen interesses en talenten kennen en wordt de keuze van een vakkenpakket/profiel in de bovenbouw meer gefundeerd.
Niet alle wetenschappers werken op dezelfde manier. Als jij wilt onderzoeken hoe de luchtkwaliteit in de school is, gebruik je andere onderzoeksvaardigheden dan wanneer je onderzoekt welke invloed reclame op kinderen heeft. Je krijgt Wetenschap dan ook van verschillende docenten. Wij gaan je écht voorbereiden op het wetenschappelijke niveau van de universiteit.

iPad
Bij het vak Wetenschap wordt veel gebruikgemaakt van ICT-toepassingen. Je krijgt naast lessen uit boeken, ook lessen met de iPad.