Aanmelding & toelating voor de brugklas in 2016

Zit je in groep 8 en wil je je aanmelden voor onze school?
Groep 8 is een spannend jaar, omdat de overstap naar het voortgezet onderwijs nu heel dichtbij komt. Je krijgt dit jaar je definitief advies. Zodra je het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is, kun je je bij ons inschrijven.

Het is een mijlpaal, je inschrijven voor het voortgezet onderwijs. Daarom willen we aan dit moment graag wat aandacht besteden. Je bent samen met je ouders/verzorgers van harte welkom op een van onze inschrijvavonden. We nemen dan samen het aanmeldingsformulier en de benodigde formulieren met je door en jij en je ouders kunnen al je vragen aan ons stellen.

De inschrijfavonden vinden plaats op:

  • Donderdag 9 maart, 19.00-21.00 uur
  • Dinsdag 14 maart, 19.00-21.00 uur


Ben je niet in de gelegenheid om naar de inschrijfavonden te komen, dan kun je het aanmeldingsformulier hier downloaden of telefonisch bij ons aanvragen via 0180-411777.
Het aanmeldingsformulier kun je bij ons afgeven of naar ons opsturen, voorzien van:

  • een kopie van het schriftelijk advies van je basisschool met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool;
  • een kopie identiteitskaart/paspoort.


Liever een afspraak?
Hebben jij en je ouders/verzorgers nog vragen over onze school of willen jullie graag samen met ons het aanmeldingsformulier invullen, dan kunnen je ouders/verzorgers natuurlijk te allen tijde een afspraak met ons maken. Wij zijn bereikbaar op 0180-411777 of aanmelding@farelcollege.nl.

We zien je volgend schooljaar graag terug!

Het Farelcollege onderscheidt de volgende onderwijsniveaus:

Farel Lyceum
• tweetalig atheneum
• atheneum
• havo

Farel Mavo
• mavo

Farel Business School
• vmbo kader
• vmbo basis (eventueel met lwoo)

Meer informatie
Heeft u vragen? Deze kunt u stellen via aanmelding@farelcollege.nl. Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op 0180 411 777.

Plaatsingbesluit
De plaatsing van leerlingen in één van de onderwijsniveaus, vindt plaats op grond van de onderwijskundige informatie van de basisschool. Bij de plaatsing gaan wij uit van het basisschooladvies. Het advies van de basisschool is bindend bij plaatsing.
Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de toelatingscommissie van het Farelcollege binnen een termijn van zes weken een besluit over het plaatsen van de nieuwe leerling. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de aangemelde leerling. Indien de leerling wordt afgewezen, gaat de schriftelijke afwijzing altijd vergezeld van een motivatie.

Cito-eindtoets
De Cito-eindtoets speelt geen rol meer bij de niveauplaatsing. Als de uitkomst van de eindtoets hoger is dan het aanvankelijke basisschooladvies, moet de
basisschool het advies heroverwegen. Daarvoor neemt de basisschool contact op met de ouders. Het definitieve besluit tot al dan niet aanpassen van het basisschooladvies ligt bij de basisschool. De basisschool neemt, als het heroverwogen advies aangepast dient te worden, daarover contact met ons op. De toelatingscommissie van het Farelcollege besluit vervolgens de leerling al dan niet op het aangepaste niveau te plaatsen. Mochten wij besluiten de leerling niet te kunnen of willen plaatsen op het aangepaste niveau, dan gaat dit besluit (aan ouders en basisschool) vergezeld van een schriftelijke motivatie.


Aanmelden voor het tweede leerjaar en hoger
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, dan kunt u een aanmeldingsformulier opvragen bij de teamleider of leerlingenadministratie. Er vindt altijd een intakegesprek plaats op school met de betreffende teamleider, die de leerling voorziet van alle belangrijke informatie. Bij de toeleverende school worden het onderwijskundig rapport en cijferlijsten opgevraagd. Plaatsing is afhankelijk van de mogelijkheden binnen het Farelcollege en de informatie van de school van herkomst. De leerling ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk bericht over de plaatsing en het vakkenpakket.